درکنار ما هوشمند زندگی کنید
, شرکت روکش استخر ایرانیان با سابقه ساخت استخر و طراحی و ساخت انواع روکش و سازه های محافظ استخر
ازاین پس در قالب شرکت هوشمند سازان نوین ایرانیان علاوه بر فعالیتهای سابق با همراهی متخصصان رشته های برق و آی تی
اقدام به طراحی و پیاده سازی انواع سیستمهای هوشمند ساختمان می نماید
شما به طور اتوماتیک به سایت جدید ما منتقل می شوید , در صورت عدم انتقال روی لینک زیر کلیک نمایید
اینجا را کلیک کنید